Nước ép bưởi

Nước ép bưởi

40.000 VND

Dimah bạc hà

Dimah bạc hà

20.000 VND

Dimah đào

Dimah đào

20.000 VND

Dimah dâu

Dimah dâu

20.000 VND

Sinh tố Việt quất

Sinh tố Việt quất

35.000 VND

Sinh tố dâu

Sinh tố dâu

35.000 VND

Sinh tố cà rốt

Sinh tố cà rốt

35.000 VND

Sinh tố xoài

Sinh tố xoài

35.000 VND

Sinh tố mãng cầu

Sinh tố mãng cầu

38.000 VND

Nước chanh dây

Nước chanh dây

28.000 VND

Nước chanh tươi

Nước chanh tươi

25.000 VND

Nước ép thơm

Nước ép thơm

25.000 VND

Nước ép bưởi

Nước ép bưởi

40.000 VND

Nước ép dưa hấu

Nước ép dưa hấu

30.000 VND

Nước ép ổi

Nước ép ổi

30.000 VND

Nước ép cà rốt

Nước ép cà rốt

35.000 VND

Nước ép cam

Nước ép cam

35.000 VND

Mocha

Mocha

45.000 VND

Cappuccino

Cappuccino

38.000 VND

Latte

Latte

40.000 VND

Machiato

Machiato

38.000 VND

Espresso

Espresso

35.000 VND

Cà phê phin sữa

Cà phê phin sữa

23.000 VND

Cafelands

Cafelands

39.000 VND

Cà phê phin

Cà phê phin

20.000 VND